Jednym z kryterium oceny pracownika ma możliwość być wiedza nabyta w trakcie szkolenia. Przełożony pracownika powinien brać pod uwagę korzystanie tych kwalifikacji de facto, rozważenie tematyki warsztaty.

Prawidłowo wykonana ocena pracownika powinna zawierać obiektywne kryteria, nie mogą być to przypadkowe opinie o pracowniku. Informacje te powinny dostarczać informacji koniecznych do planowania i organizowania polityki personalnej i co za tym idzie tworzyć usprawiedliwiony system wynagrodzeń. Funkcjonowania te posiadają na celu wyszukać wśród pracowników osoby przeznaczone do awansu , a ponadto umożliwia określić potrzeby szkoleniowe.

Dokonując oceny pracowników należy mieć na uwadze istotę tych działań – ocenia się przeszłość po to, aby uzyskać wnioski dające możliwość poprawy efektywności pracy w przyszłości.

Firma w systemie ocen pracowniczych ma możliwość uwzględnić umiejętności, które pracownik nauczył się na kursie. Pracodawca albo kierownik działu bierze w nich pod uwagę wykorzystywanie tych kwalifikacji naprawdę, rozważenie przez pracowników tematyki szkolenia. W ten sposób pracownicy będą bardziej starać się wykorzystywać tę umiejętność praktycznie, jak również będą starać się jak najwięcej zapamiętywać z samych szkoleń.

W ocenie pracowników może być także uwzględniana współpraca międzywydziałowa. W tym przypadku warto wziąć pod uwagę stopień wdrażania pomiędzy wydziałami, komunikację między nimi, a też etap przekazywania informacji między działami.

One thought on “Ocena pracownika – czy oceniać efekty po szkoleniu?

  1. Oczywiście, że trzeba oceniać efekty, gdyż nikt nie chciałby wysyłać pracowników na szkolenia, które nie przynosiłby efektu. U mnie w zakładzie jakiś czas temu odbywały się szkolenia dla mistrzów brygadzistów produkcji i jesteśmy teraz obserwowani przez przełożonych czy stosujemy nabyte na szkoleniu umiejętności w naszej codziennej pracy.

Dodaj komentarz