Telepraca (praca w formie zdalnej) to nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia. Stosowana jest z powodzeniem w wielu firmach, dzięki czemu pracodawcy mogą zaoszczędzić koszty związane z utrzymaniem w spółce stanowiska pracy.

Coraz często zatrudnienie w formie telepracy stosowane jest też poprzez przedstawicieli firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw internetowych – nawet niewielkie przedsiębiorstwa mogą zatrudnić pracownika bez konieczności tworzenia mu miejsca pracy oraz skorzystać z profitów z tym związanych. Specyfika Globalnej sieci pozwala na współpracę osobom wręcz bardzo od siebie oddalonym. Nie za każdym razem wszakże dany specjalista, który jest profesjonalistą w dziedzinie, która nas interesuje, woli przekształcać miejsce zamieszkania czy decydować się na czasochłonne dojazdy, aby wyprodukować dla nas powierzone zadanie.


Dochody gotówki z telepracy dla pracodawcy

  1. Redukcja nakładów finansowych na tworzenie stanowiska pracy i pokrycie kosztów pobytu pracownika w siedzibie spółki.

  2. Ograniczenie możliwych do pojawienia się nieporozumień i konfliktów między poszczególnymi pracownikami.

  3. Wzrost efektywności pracy zatrudnionych ludzi – którzy oszczędzają czas na dojazdach do siedziby przedsiębiorstwa. Wykluczają się tym samym masowe spóźnienia do pracy.

  4. Możliwość wykonywania funkcji poprzez pracownika nawet jeżeli jest niegroźnie chory (jeżeli nie byłoby możliwe dotarcie do siedziby firmy w trakcie choroby, którą można zarazić innych pracowników, o tyle telepraca zmniejsza ilość zwolnień chorobowych).

  5. W systemie pracy zdalnej pracownicy rozliczani są nierzadko za konkretnie zrealizowane zadania – eliminuje to problem marnowanie czasu pracy przez pracowników.

Korzyści z telepracy dla pracownika

  1. Sposobność pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem osobistym – ma to zastosowanie nie tylko w przypadku rodziców małych dzieci, ale także wszelkich innych osób, które nie mogłyby codziennie przebywać w siedzibie firmy (niepełnosprawni, osoby chore).

  2. Możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i wybranych poprzez siebie godzinach – w systemie telepracy zazwyczaj to pracownik decyduje kiedy jest aktywny zawodowo. Dla pracodawcy liczy się głównie opracowane na czas zadanie.

  3. Podjęcie odpowiedzialności za rezultaty zadań – pracownik skupia się nie tylko na tym, aby pracować, ale również na tym, aby osiągnąć zadowalający efekt swojej aktywności. Musi być systematyczny – w przeciwnym razie uznany zostanie za nieefektywnego pracownika.

  4. Sposobność podjęcia pracy w paru firmach.

Priorytetowe wady telepracy

Oczywiście pracownik, który jest zatrudniony w systemie telepracy nie może być bez ustanku kontrolowany. Moderowane są jedynie ostateczne wyniki jego pracy. Ciężko jest mu czasem także utożsamiać się z firmą, gdyż nie bywa w niej na co dzień i ,nie żyje życiem przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych” w godzinach pracy. Też kontakty z innymi zatrudnionymi osobami są mocno ograniczone.

Nierzadko u niektórych pracowników granice pośród nierzadko typowo prywatnym, a czasem typowo służbowym zamazują się i staje się bardzo płynne. Częstokroć z zatrudnieniem pracownika w formie zdalnej łączy się dla korporacji też konieczność zakupienia sprzętu komputerowego przez firmę i wdrożenie w niej właściwej infrastruktury technicznej. Wiąże się to, jak wiadomo, z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi.

One thought on “Zalety i wady pracy na odległość

  1. Telepraca to fajne sprawa. Można pracować niekoniecznie od siódmej rano. Jednak jak ktoś pracuje w domu to powinien umieć rozplanować sobie czas, żeby starczyło dnia na wszystko co zaplanowane. Niektórzy są tak nieogarnięci, że warto podsunąć im pomysł jakiegoś szkolenia z zarządzania czasem, czy coś w tym stylu.

Dodaj komentarz